sodelavci

GVIDO MODRIJAN
univ.dipl.inž.grad. izs G-3237

DIREKTOR

Gvido Modrijan je direktor in vodja projektov. Ima več kot deset let delovnih izkušenj na področjih komunalnega gospodarstva, zemljiške politike in prostorskih analiz. Leta 2005 je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo univerze v Ljubljani na smeri za komunalno inženirstvo. Je strokovnjak za pripravo strokovnih podlag s področja programov opremljanja stavbnih zemljišč in obračunavanja komunalnega prispevka, pripravlja strokovne podlage za potrebe davka na nepremičnine ter za področje kategorizacije občinskih cest. Delovna področja s katerimi se ukvarja so tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, banka cestnih podatkov, GIS analize ter priprava pravnih aktov s področja komunalnega gospodarstva in zemljiške politike.Osebne reference: