DRUŽBENA ODGOVORNOST
Zavedamo se pomena sodelovanja in medsebojne pomoči, zato po svojih močeh pomagamo društvom in
organizacijam, ki na športni, družabni ali socialni ravni krepijo družbeno ozaveščenost.

V letu 2020 smo finančno pomagali naslednjim združenjem:V letu 2019 smo finančno pomagali naslednjim združenjem:V letu 2018 smo finančno pomagali naslednjim združenjem:V letu 2017 smo finančno pomagali naslednjim združenjem:V letu 2016 smo finančno pomagali naslednjim združenjem:V letu 2015 smo finančno pomagali naslednjim združenjem:V letu 2014 smo finančno pomagali naslednjim združenjem: