Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za občino Mengeš
OBČINA MENGEŠ
Naročnik: Občina Mengeš

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje celotne občine predstavlja osnovno podlago za izračun komunalnega prispevka. Program opremljanja temelji na določbah občinskega prostorskega načrta ter zanj predvidi okvirno komunalno opremljenost posamezne enote urejanja prostora.

Občina Mengeš predstavlja četrto občino, za katero je podjetje pripravilo obravnavani dokument. Le ta je bil pripravljen še za naslednje občine: Sveti Tomaž v slov. goricah, Šempeter-Vrtojba ter Dobrova-Polhov Gradec.