Ureditev evidence občinske lastnine, statusa javnega dobra ter pripis upravljavcev nepremičnin
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Naročnik: Občina Gorenja vas-Poljane

Predvidena uveljavitev davka na nepremičnine in predvsem njegove določbe, da se davek ne bo obračunaval za objekte gospodarske javne infrastrukture, je Občino Gorenja vas-Poljane spodbudila, da je pričela z aktualiziranjem obstoječe evidence javnega dobra pod občinskimi cestami in ostalimi objekti GJI.

Namen projekta je določiti zemljišča pod občinskimi cestami, zemljišča pod ostalimi objekti GJI ter stavbe, ki v zemljiški knjigi še nimajo izkazanega dejanskega stanja. Velja tudi obratno za zemljišča in stavbe, ki v zemljiški knjigi izkazujejo status javnega dobra, vendar neupravičeno.

Končni produkt projekta predstavlja seznam nepremičnin, katerim se določi zanje izkazani status, nakar se le ta pošlje zemljiški knjigi v posodobitev vpisa. Objekti GJI bodo na ta način pravno zavarovani, prestala zemljišča, ki so do sedaj imela urejeno pravno varstvo, vendar le tega brez potrebe, pa bodo po izvedenih spremembah lahko tudi predmet prodaje, menjave oziroma drugih pravnih dejanj.