PROSTORSKE ANALIZE
Prostorske analize temeljijo na informacijskih analizah, katerih pomemben, če ne glavni podatek je »lokacija«. Lokacija, kot izvorni podatke analize, prikaže problematiko prostorskih podatkov, socialno problematiko, zemljiško politiko ipd. Področje analiz zajema vse vrste nepremičnin, tako kmetijske, gozdne, stavbne površine, vodne in druge površine.

Rešitve prostorskih analiz oziroma GIS analiz se kažejo v obliki evidenc nelegalnih gradenj, socialnega statusa posameznih območij, analize dnevnih migracij, načrtovanja raznovrstnih potreb na podlagi projekcij priseljevanja, analize poselitve in podobno.