OBČINSKA LASTNINA
Odgovorno voditi podjetje brez vedenja, kaj je v njegovi lastniški strukturi, ni mogoče. Enako velja za občine. Da je mogoče odgovorno voditi evidenco lastnine, je potrebno imeti ustrezno rešitev. Papirnati arhivi že dolgo niso več učinkoviti niti niso smiselni. Zamenjale so jih učinkovitejše informacijske rešitve. Eno izmed njih – prilagojeno občinski rabi smo pripravili tudi vam. Omogoča enostaven pregled vaše lastnine in neposredno prikazuje podatke geodetskih evidenc REN, REST, ZKP, GJI, OPN. Hkrati pa ponuja tudi predstavo v prostoru, kjer je mogoče želeno nepremičnino prikazati tudi na karti. Rešitev je dostopna prek spleta in poleg pregledovanja evidence lastništva nepremičnin, omogoča tudi spreminjanje oziroma dodajanje nepremičnin v samo evidenco.

Vse podatke in opravila smo združili v enotno rešitev, ki uporabniku omogoča kvalitetno pregledovanje oziroma spreminjanje evidence. Prav tako spletna aplikacija omogoča prilaganje datotek, izvajanje postopkov nad nepremičninami in tudi poročila lastništva nepremičnin, ter izvoz upravljavcev za GURS.