NUSZ POMOČNIK
Vzdrževanje evidence NUSZ, ki predstavlja podlago za davčno obremenitev zavezancev, že dolgo ni več stvar Excelovih preglednic. Skozi leta upravljanja tovrstnih evidenc uporabnik ugotovi, da potrebuje nekaj več - da potrebuje neposredni vpogled v geodetske evidence (REN, REST, ZKP), v evidenco prebivališč (CRP), poslovni register (PRS). Hkrati pa potrebuje za kontrolo dejanskega stanja tudi neposredno povezavo na izbrani naslov v naravi. Vzdrževanje evidence NUSZ predstavlja zahtevno opravilo, saj je potrebno spremljati spremembe, ki se dogodijo v prostoru. Lahko gre za smrt zavezanca, prenehanje poslovanja podjetja, spremembo lastništva, posodobitev komunalne opreme v delu naselja ali pa izgradnjo novega objekta.

Vse potrebne kontrolne podatke in opravila smo združili v enotno aplikacijo, ki uporabniku omogoča kvalitetno vodenje oziroma vzdrževanje ter redno nadgrajevanje evidence NUSZ. Ker pa NUSZ ni samo evidenca zazidanih stavbnih zemljišč, temveč tudi nezazidanih stavbnih zemljišč, smo v skupnem sodelovanju našli rešitev tudi za vzdrževanje slednje. Zaupajte nam svoje težave in mi bomo zanje imeli rešitev.